ነብያትና

 |  Wednesday, 18 June 2014 10:48
ነብያትና'ዮም ብናይ ትንቢት መለክዒ ቀንጢጦሞ'ዮም ናይባርነት ድርዒ ሃዋርያት'ዮም በቲ ናቶም ፈጽሚ ስለ ዝሰገርዎ ነቲ ናይ ዓመጽ ሰልሚ ሰብ ጉራደን ድዮም ኔሮም ሰብ ጭማራ ሰብ ሓቂ'ዮም ኔሮም እሙናት ሰብ ሓደራ ጸዋራት'ዮም ኔሮም ጸረግቲ መከራ ኒሕ ደሪቦም…
ዮሃና ናጽነት ኣንቲ ክብርቲ ዕለት ክንዝክረኪ ካብ ዓመት ናብ ዓመት መዘከርታ ብጾት ዕስራን ኣርባዕተን ጉንበት እወ ናጽነት ብሓጎስ ብደስታ ደበኽ በለት ፍልማዊት መዘከርታ ብጾት ዕስራን ኣርባዕተን ጉንበት። እወ እቲጅግና ኤርትራዊ ጠኒኑ ዝኣቱ ናብሓዊ ጸጋም ዝነበረ…

ናትና ህግሓኤ

 |  Sunday, 25 May 2014 11:17
ኣነ ህዝባዊ ግንባር ክልተገጻት ናይምንባር ሓርነት ኤርትራ ብልጽግና ብተራ ወሊደ ብሓደራ ንድሞክራስን ፍትሕን ድክነት ዘይፍንፍን ኣብርሑቅ ከተማን ገጥርን ማዕርነት ዘስፍን ሰንሰለተይ ከምኡ'ዩ ዘይቅንቁን ብዘይ እዚ ራኢ ብዘይ ናይዚ ዘርኢ ንኤርትራ ዝርኢ ኣብወርሒ'ዩ ዝነብር ወይ ኣብድቃስ…

ጽላለ

 |  Friday, 02 May 2014 20:21
ቅነ ምዝዛም ምዕራፍና ዘጽገናሉ ወለላ ጽገና ምቅንጣጥ ባርነት ዘተንፈስናሉ መስተርሆት ትሰምዮ ነዚቅንያት ራዲካል ኣውዳኣመት እዚማዓልቲ ዘይዓጀቦም ከምዚ ዘይነበረ ሕልንኦም ታርጌቶም ኪኖ ማሕበራዊ ፍትሒ ስልጣን ዘቀድሙ ናይነብሶም ይልፍልፉ ኣለዉ ሕጂውን ንቀይሲ ኣሰሊፎም ኣቱም ሰባት ሰብ ነንዓዱ…
ንሕና ካብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም መናእሰይ ህግደፍ ተኣካኪብና ውዳበና ክናልም ብዓይኒ ርግቢ ኣሳጊረ እንተጥመትኩስ ኩላትና ደቂኤረ ራዛ ናይ ኣቡኣ ሓዛ ከምዝብሃል ሕድሪ ገዲዱኒ ሕድሪ ኣያታተይ ከምዛኣመል ኒሐይ ረዚን እዩ ኒሕ ገመል ሃንቀውታይ ዘገምታ'ዩ ስጉሚ ጎብየ…

ጽንዓት፡ ቅናት ሃ.ማ.ደ.ኤ

 |  Saturday, 19 April 2014 00:02
ሚያዝያ 16 ፈላሚት ጉዕዞና ዳግም ከነሕድስ ሃ.ማ.ደ.ኤ ሃገርና ደበኽ ድኣ፡ ናብ ስቶክሆልምና። ውዕውዕ ሃገራውነት፡ ካብ ብጾት ተሳተፍቲ ማዕዳን ኣስተምህሮን ብዞባ ሓለፍቲ ዘተን ወግዕን ተነበበ በብሓንቲ። ኣየወ! ብዓርባዕተ ከተማታት ውሑዳት ኣባላት ጀመረ መስርሕ፡ ንቕሎ ተወፋይነት ኣካየድቱ…

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209