ዮሃና ንሃማደኤ 35 ዓመት!!

 |  Sunday, 02 November 2014 01:00
መን እያ እታ ኣደ!ፈንጢሳ ዝወጸት ካብ ደልሃመትታሪኻ ክትድህስስ ተመሊሳ ንድሕሪትኣብ ፍልመ ድስነት ባዕላ ተፍሪስድራቤት ትኣሊ ከምኡውን ትፈሪ

ናይ ጊሓት ሓሶት

 |  Tuesday, 28 October 2014 14:23
ፍጹም ኣብ ዓለም ስለዘየለ ማሕላ ውን ብማሓሊኡ ስለዝልለ ዘደናግር ክደናገር ክህውትት ክጠፍእ ዝኣመነ ብእምነቱ ስለ ዝጽመም ከምብጹእ ድሕሪ ሎሚ ጽባሕ'ዩ ዝመጽእ ዝሓለፍካዮ ገምጊምካ ስለ ትሓልፎ ብሒቅ እካ መታን ክጽብቅ ብላፋ ዝላፎ ንታሪኽ ከኣ ከዳዕ ጥራይ…

ክብርና

 |  Saturday, 11 October 2014 18:23
መስመር ገዛና ኮሎገና ንፈልጦ ንጋሻና ንቀደም በል ኢልናንዲና ንውጥጦ ስነምግባርና እንታይ ክወጾ ክብርናስ ዓለም'ዩ ዝፍልጦ ክብርና ክብሪ ክቡራት ጻዕርና ጻዕሪ ጻዕራማት ኒሕና ኒሕ ጽኑዓት ፍቅርና'ስ ፍቅሪ ፈቃራት ዴሳ ኣይኮነን ጤሳ'ዩ ናትና ግራት ስለዚ ጤሳና ክንሕሉ…

ጸይቂ ክርዳድ ሃገር

 |  Tuesday, 23 September 2014 11:07
ልዋም ድቃስ እፎይታ ትንፋስ ዝከልኣና ዘዕገርግር ዝሸቡብ ከምንፋስ ሰላም ቤትና ፍቅሪ ገዛና ጨንጋዕታ ደምና ህርመት ልብና ሓልዮትና ክብረትና ንሃገርና ኣይጽንቀቅን'ዩ ቀልብና ሕልናና ኣውሎ ንፋስ ተሸቦበ ውን ኣብመስመርና ጽኑዓት ኢና ኣንጻር ተጻባእትና ከዳዕ ቀደም ጸረ ገድሊ…

ቦሎኛ

 |  Monday, 21 July 2014 12:07
ሕውስውስ ዝበለ ስሚዒት በበይኑ ዝዓይነቱ ሚዛናት ዝረሰነ ዝነደደ ብሃገራውነት ካብዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይዓለማት እንታይ ምዕቃብ ተበልካስ ኤርትራውነት ተዘርካስ ኣብጉዕዞ ቃልሲ ዝተፈልየካ ኣዚካ ትፈትዎ ማሓዛካ ዓርክካ ብጻይካ ኣብጎደና ሰውራ ብሓንሳብ ዝመረሽካ ዝዓኮክካ ኣብ ኩናት ሰማንያታት ብሓንሳብ ዝተወጋእካ…

ንቦሎኛ ድቅድቅ

 |  Sunday, 22 June 2014 11:27
ንኪድ ንቦሎኛ ንሕድስ ተዘክሮና ወጃዕጃዕ ንበል ብዛዕባ ሃገርና ትልምታት ንሓንጽጽ ነፍስስ ርእይቶና ተራኪብና ነሐይል መንነትና ኣብዚ ንግደት ሓድነት ኣብዚ ናይ ፍቅሪ ንግደት ኣብዚ ናይምትእክካብ ሰረት ምህላውካ'ዩ ዝዓበየ ዓወት ክቡር ንግደት ክቡር ታሪክ ዝሓዘለ ብደሴት ሳሕል…

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209