ኣካ ርኣናዮምያኢ ሃመማ ተኣኪቦም ኣልባ ክኸፍቱሰብ ርቡጽ ዕብዳን ገበታ ዝሃውተቱእኒ ብዓል ቃርማ ልኡኻት ማለሊትጥብጡባት ዘጠብተብዎም ደቂ ማይ ጠላሚት መኹባዕቲ ታሪኽ ዝጎለሎም ሓተላለቕለቕቲ ሃሱሳት ኮራኩር ጭፍራኣካ ራኣናዮም ውጹኣት ዕርቃንምልክት ንድየቶም ኣድሂብሎም…

ከመይ ዘይሕበን

 |  Thursday, 22 December 2016 00:00
ይሕበን እወ ከምይ ዘይሕበንሳላ መን ዲየ ሓሊፈዮ ጸዋግ ዘመንእንሆ እንዶ ሺሻይ መሊኡ ትወንእንቋዕ እባ ናተይ ኮንኩም ተመስገን ይሪኢ ዶ የለኹን ከባቢየይ ሓድሕድ ክተፋነኑርግኣት ተሳኢኑ ሰላሞም ሽታ ማይ ኮይኑብሰንኪ ዘይተወደነ ምሕደራ…

ኣንታ ንመን ክሕሾ

 |  Thursday, 22 December 2016 00:00
ከብድኻ መሊኡ ዝባንካ እንተዘይቆረረጥማራት ደሊብካ ጁባኻ እንተሃጠረልብኻ" ዶ ወዲቑልካ ወትሩ ሹቕረራሓለትካ ስግኣት ሸለብ-ገለብ ናብራ ሞሶብ ኣዴኻ እንድዩ ጥዑም ቁራስ እንጀራ ምስ ቅሳነትሃገርካ ዩ ሃገርካ ዓድኻ" ዩ ክብረትኤሩ ከላትካ እታ ለዋህ…

ወይጉድ

 |  Sunday, 17 January 2016 15:01
መርዓት ኣብምልሶትኣብቅርዓት ኣብምድሪቤትሓፋር እያ ንመቅርባስለ ባህሊ ዝዓጅባ ሕጂ ከኣ እገዳ ኣብማሕበረሰብ ዓለምንኤርትራ ኣብኣ ኣብዛ ዓለምሓዊሶም ምስረኣይዋጸብለል ኢላ ልዕሊ ግዋብብራከ ዘይኮነስ ግዋ ታሪክ ኣለዋኢረይ ከኣ ጸብለል ኢላብዕጽምቲ ስዉኣታ ተከሊላ እሞ ሕጂ…

ናቕፋ

 |  Sunday, 17 January 2016 00:00
ናቕፋ ሰማእቲ ቀይሮም ናቕፋ ተቛመርቲነዛ ሃገር ዘየበርከቱ ሕፍንቲ ብምጥፍፋእ ዝተኣከበዝገብርዎ ጠፈኦም ግዜ ምስርከበ ገንዘብ ተኸዚኑ ኣብ ጎርቤት ሃገር ኣብ ክንዲ ኣብ ባንክ ዝንበር ጉጂለ ጥፍእት ክብብ ክብብ እንታይ ንግበር መጺኡና…

Eritrea: Welcome 2016 the Jubilee

 |  Saturday, 02 January 2016 00:00
Jubilating; ululating Elilye…Elilye…With open hearts open armsRunning happy on the streetsPrancing-dancing on the streetsJumping with joy banging Kebero-Drums Sing for mePlay for meHop in joy for meCelebrate me… For I…

Page 1 of 8