ኣካ ርኣናዮምያኢ ሃመማ ተኣኪቦም ኣልባ ክኸፍቱሰብ ርቡጽ ዕብዳን ገበታ ዝሃውተቱእኒ ብዓል ቃርማ ልኡኻት ማለሊትጥብጡባት ዘጠብተብዎም ደቂ ማይ ጠላሚት መኹባዕቲ ታሪኽ ዝጎለሎም ሓተላለቕለቕቲ ሃሱሳት ኮራኩር ጭፍራኣካ ራኣናዮም ውጹኣት ዕርቃንምልክት ንድየቶም ኣድሂብሎም…
Thursday, 22 December 2016 00:00

ከመይ ዘይሕበን

ይሕበን እወ ከምይ ዘይሕበንሳላ መን ዲየ ሓሊፈዮ ጸዋግ ዘመንእንሆ እንዶ ሺሻይ መሊኡ ትወንእንቋዕ እባ ናተይ ኮንኩም ተመስገን ይሪኢ ዶ የለኹን ከባቢየይ ሓድሕድ ክተፋነኑርግኣት ተሳኢኑ ሰላሞም ሽታ ማይ ኮይኑብሰንኪ ዘይተወደነ ምሕደራ…
Thursday, 22 December 2016 00:00

ኣንታ ንመን ክሕሾ

ከብድኻ መሊኡ ዝባንካ እንተዘይቆረረጥማራት ደሊብካ ጁባኻ እንተሃጠረልብኻ" ዶ ወዲቑልካ ወትሩ ሹቕረራሓለትካ ስግኣት ሸለብ-ገለብ ናብራ ሞሶብ ኣዴኻ እንድዩ ጥዑም ቁራስ እንጀራ ምስ ቅሳነትሃገርካ ዩ ሃገርካ ዓድኻ" ዩ ክብረትኤሩ ከላትካ እታ ለዋህ…
Sunday, 17 January 2016 15:01

ወይጉድ

መርዓት ኣብምልሶትኣብቅርዓት ኣብምድሪቤትሓፋር እያ ንመቅርባስለ ባህሊ ዝዓጅባ ሕጂ ከኣ እገዳ ኣብማሕበረሰብ ዓለምንኤርትራ ኣብኣ ኣብዛ ዓለምሓዊሶም ምስረኣይዋጸብለል ኢላ ልዕሊ ግዋብብራከ ዘይኮነስ ግዋ ታሪክ ኣለዋኢረይ ከኣ ጸብለል ኢላብዕጽምቲ ስዉኣታ ተከሊላ እሞ ሕጂ…
Sunday, 17 January 2016 00:00

ናቕፋ

ናቕፋ ሰማእቲ ቀይሮም ናቕፋ ተቛመርቲነዛ ሃገር ዘየበርከቱ ሕፍንቲ ብምጥፍፋእ ዝተኣከበዝገብርዎ ጠፈኦም ግዜ ምስርከበ ገንዘብ ተኸዚኑ ኣብ ጎርቤት ሃገር ኣብ ክንዲ ኣብ ባንክ ዝንበር ጉጂለ ጥፍእት ክብብ ክብብ እንታይ ንግበር መጺኡና…
Saturday, 02 January 2016 00:00

Eritrea: Welcome 2016 the Jubilee

Jubilating; ululating Elilye…Elilye…With open hearts open armsRunning happy on the streetsPrancing-dancing on the streetsJumping with joy banging Kebero-Drums Sing for mePlay for meHop in joy for meCelebrate me… For I…
Page 1 of 8