መልእኽቲ ዮሃና ሽ/መኸተ ጀርመን

 |  Monday, 21 December 2015 00:00
ቅድሚ ኣብ ርእሰ-ነገርና ምእታው ግን : 2015 ዓ.ም ሳላ'ቲ ዘይሕለል ጥሙርን ውሁድን መኸተና: ጽንዓትና ዝወልዶ ዓወታት ዘመዝገብናላ ዓመት ብሙዃና : ንመንግስትን ህዝብን ንሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራ : ብስም ሽ/መኸተ ጀርመን ድርብ…

ህጹጽ ሓበሬታ

 |  Monday, 14 December 2015 00:00
ብዕለት 25-07-2015፡ ህጻን ዮሳን ኣፈወርቂ፡ ኣብ መበል 7 ዓመታ፡ ብዘሰቕቕ ጭካነን ገበንን፡ ህይወታ ስኢና። እዚ ዘባህርር ፍጻመ ኣብ ብሩ(Bro) ዚተባህለ ከባቢ ከተማ ስቶክሆልም (ስዊድን) ’ዩ ተፈጺሙ። ገበነኛ ኣብ ቀይዲ ፖሊስ…
ሰላምታ ብምቕዳም፡ ንሰንበት ዕለት 29 ሕዳር 2015 ኣብ ሪንክቢ ፎልከት-ሁስ ሰዓት 14፡00 ጀሚሩ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ንህሉው ኩነታትን፡ ውሁድ መኸተን ኣመልኪቱ...

ተቋደሱ! ምሳና ተሓወሱ!

 |  Monday, 23 November 2015 00:00
ስንክልና ብተፈጥሮን ሕማምን ሰብ ዝሰርሖምን ሓደጋታት ዘጋጥም ማሕበራዊ ሽግር እዩ። ስንክልና፡ ንምንቅስቓስ፡ ምርኣይ፡ ምስማዕ፡ ምሕሳብን ምስትውዓልን ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣውን ትዕድሎታት...
ልኡኽ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ንህልው ኩነታትን ውሁድ መኸተን ኣመልኪቱ ህዝባዊ ሰሚናር ከካይድ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ተቐማጢ ኮፐንንሃገን ንከባቢኣን ንኽሳተፎ ብትሕትና ንሕብር
Recently, the European Union and the Government of Eritrea signed an agreement in Asmara, to jointly fund Solar Energy facility in the Southern Region of Eritrea...

ኣገዳሲ ምልክታ

 |  Tuesday, 17 November 2015 00:00
ኣምባሳደር ሃገረ-ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣቶ ሳልሕ ዑመር ዓብዱ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገር መግለጺ ክቕርብ ኢዩ። ከምኡ'ውን ህቡብ ኤርትራዊ ስነ-ጥበባዊ፡ ኣቶ ሰለሙን ጸሃየ፡ "ማሰን መልቀስን ቀዳሞት፡" ኣብ እትብል መጽናዕታዊት መጽሓፉን...
ኣቐዲምና ብስም ማሕበር ስንኩላን ጨንፈር ሽወደን ሰላምታና ነቕርብ። ቐጺልና ብምኽንያት 3 ታሕሳስ መዓልቲ ኣህጉራዊ ማዓልቲ ስንኩላን ሰባት ኣመልኪትና ቃልና ነመሓላልፍ። ቢዚ መሰረት ነዚ በዓል ንምብዓል ዝሸባሸባ ዘለዋ ጨናፍር...

ኣገዳሲ መደብ ሰሚናርን

 |  Tuesday, 03 November 2015 00:00
ዕለተ ዝኽሪን ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራኣብ ከተማ ከለን ንዕለት 28.11.2015 ብኣጋጣሚ መዓልቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ...