ፍረ ጻዕርኻ’ዩ ህዝበይ

 |  Sunday, 06 November 2016 00:00
ንጽሑፈይ እንታይ ኢለ ከም ዝጅምሮ ሓርቢቱኑ’ዩ ነይሩ። ኣቱም ሰባት! ”ሓጎስን ሓዘንን መናብርትና’ዮም” ክብሉ እዞም ዓበይትና ሓቆም’ዮም። ትበኪ፣ ትሓዝን፣ ትጒሂ፣ ዓሕ! ትብል። እዚ ሓሊፉ ከኣ፡ ትሕጎስ፣ ፍስሃ ይዓስለካን እንቋዕ ሓጎሰናን ትበሃሃል።…

FenKil II towardsEconomic Emancipation

 |  Tuesday, 01 March 2016 00:00
Operation Fenkil is one of the major militaryfeats in the history of the Eritrean national struggle,if not in the annalsof the history of the last century’s national liberation struggles. It…
”ስርሒት ፈንቅል” እቲ ንስርዓት ደርግ ኣብ ምውዳቕ ዓቢ ተራ ዝነበሮ፡ መስተንክራዊ ዓወት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ብምድምሳስ እዚ ናደው ሰለው-ለው ዝኣተዎ ደርግ፡ ባጽዕ ሓራ ምስ ኮነት፡ ተጠሊዑ ”ደጊም ኣኽለ!…

We Are All Isaias Afewerki and He is us

 |  Monday, 21 December 2015 00:00
There is a Facebook group, which I belong to, called:” We Are All Isaias Afewerki”. From the start, there were discussions about why we are all Isaias Afewerki and the…

An Open Letter To President Obama

 |  Monday, 21 December 2015 00:00
Firstly, allow me to express my humble wishes for a happy holiday season to you, to your family and to the people of the United States. As people across the…
ከም ዝፍለጥ፡ ኣመሪካ፡ ንሰናይን ቅኑዕን ጒዕዞ ኤርትራ ንምዕንቃፍን ንምህሳስን ዕለታዊ ተግባራ ኮይኑ ምህላዉ፡ ካብ’ተን ኣጓሃሃርቲ ጒዳይ ዝኾና ሜዲያታት ዝጋዋሕ ዘሎ ጠቐነታት ምግንዛብ ይከኣል። ካብ 40ታት ዝጀመረቶ ህላወ ሃገረ ኤርትራ ዘይምድላይ፡…
ኣብ ሽወደን ዝርከባ ዝተፈላለያ ውዳቤታት፡ ማሕበራትን ማሕበረ-ኮማትን ብምኽንያት ምዝዛም ዓመተ 2015ን ምእታው 2016፡ ንነበርተንን ኣባላተንን ሰፊሕ ሓባራዊ ርክብን ምሸት ምዝንጋዕን ኣካይደን። ኣብቶም ዝተሰርዑ ርክባት፡ ኪኖ’ቶም ዝካየዱ ምዝንጋዓት፡ ንህሉውን መጻኢን፣ ንሓባራውን…

እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?

 |  Saturday, 12 December 2015 00:00
ወይ ጉድ! ዝበሃል ደኣ ብዙሕ፡ ዶ ኢልኩም? ሳላ ገጽ መጽሓፍ (Face book ማለተይ’ዩ) ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ። ክሳብ ትማሊ ጥራይ፡ ክበሃሉ ዝቐነዩን ዝወርሑን ብዙሓት ኮይኖም፡ ትማሊ ዝተባህለ ግን፡ ሓደ ጥራይ’ዩ ነይሩ!…
ኣብ ናይ ሎሚ ዓለምና ዝርኣያ ዘለዋ ሃገራትን መንግስታትን ሓደ ሓደ እዋን ምእንቲ ግዝያዊ ረብሓን ክብላ ካብ መትክለን ካብ ቅዋመንን ውጽእ ኢለን ምእንቲ ግዝያዊ ረብሓ ኢለን ክሳብ ምስ ግብረ ሸበራ ዝኾኑ…
ሞት ሓደ ካብ’ቶም ዘይተርፉ ዕጫ ወዲ ሰብ እዩ። ሞት መዓስን ኣበይን ከም ዘጋጥም ስለ ዘይፍለጥ ድማ፡ ዝበዝሐ እዋን ልዕሊ ሞት፡ ኣማውታ ናይ ሰባት ክገርመና ይኽእል’ዩ። ኣባል 26 ሃገራዊ ኣገልግሎት ብንያም…

Page 1 of 3
Best offers for casual dating tou can find on http://selectbestcasualdatingsites.com/

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209