ሃገራዊ ማሕበር ስንክላን ኤርትራ ጨንፈር ሽቱትጋርት ዝተፈላለየ ንብረት ዝመልኣ 6 ኮንተይነራት ንጉዕዞ ድልዋት ጌሩ። እዘን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ዝተኣከበ ንብረት ዝመልኣ ኮንተይነራት መነባብሮ ስንኩላን ኣብ ምቅላልን ስራሕ ብምፍጣር ኣታዊታቶም ዘደንፍዕ ከም ብሽግለታታት፣ ፈራንሽ፣ሰፈይቲ መካይን...

ብ19 ሕዳር ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ዝተኸፍተ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ትማሊ ቅድሚ ቐትሪ ቀጺሉ ድሕሪ ምውዓል፡ ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ብምሕላፍ ተዛዚሙ። ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ናይ 19 ሕዳር ምሸት ርክቡ፡ ንኣህጉራዊ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝን ብደረጃ ሃገር ዝካየዱ ዝተፈላለዩ መጽናዕቲታትን...

ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምምስራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ኤርትራ ብ12 ሕዳር ተጸንቢሉ። ኣብ'ቲ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽቡሉ ጽንብል፡ ተጸዋዒት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ኣወሃሃዲት ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ኤርትራ ሚስ ክሪስቲን ኡሙቶኒ፡ መልእኽቲ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባን ኪ ሙን ድሕሪ ምቕራብ...

ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣብ ደቡብ ጀርመን፡ ብ14 ሕዳር ኣብ ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዘቃንዑዎ ኣኼባ፡ ንጥፈታቶም ብምግምጋም ሓድሽ መደባት ስራሕ ወጢኖም።

President Isaiss Afeworki, has sent a condolence message to the Government and People of the Republic of France, following the distressing news of coordinated terrorist attacks at six different locations across Paris...

ብዝቐረበ ሓበሬታ መሰረት፡ ኣብ 2014፡ ካብ ሃገራዊ ጠለብ ዝዛይድ ምህርቲ ዝተሓፍሰ ክኸውን እንከሎ፡ ዝናብ ኣዝመራን ክራማትን 2015 ብዓቐኑን ዝርጋሐኡን ዘዕግብ ብዘይምንባሩ፡ ምህርቲ 2015 ምስ ዝሓለፈ ዓመት...

ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ኣባላት ማሕበርን ዕደመ ዝተገብረሎም ሰበ-ስልጣን መንግስትን ስ/ ዮናታን የዕብዮ ግንባርን ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ማእከል...

ንዓሰርተታት ዓመታት፡ ጉዳይ ፍልሰት ደቂ ሰብ ኣብ ሓባራዊ ኣጀንዳ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ጎሊሑ እዩ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን’ዚ ግን፡ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዘየላቡ ስምዒትን ቅርቡነትን ኣሎ። ምኽንያቱ፡ ነዚ መሰረታውን ዝተሓላለኸን...

ኤርትራዊያን ነበርቲ ከተማ ዮቶቦሪን ከባቢኣን - ሽወደን፡ መረዳእታኦም ኣብ ህልው ኩነታት ሃገሮም ብምስፋሕ፡ ሃገራዊ መደባት ብንቕሓት ንምትግባር ከምዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም። ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ፡ “ቅኒት ውሁድ...

ንዝተፈላለየ መዓላታት ዝውዕል ኣስታት 119 ሽሕ ናቕፋ፡ 10 ሽሕ ክሮነር፣ 1 ሽሕ ዩሮን 1300 ዶላርን ከምእተወፈየ፡ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣነጺሩ። እቲ ወፈያ ማሕበር ‘ጸባ ጡብ ኣደ” ብዝብል መጸውዒ...