ብሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጭንፈር ከተማ ቩፐርታል ተዳለወ ፡ ኣታዊኡ ንስኩንላን ሓርበኛታት ኤርትራ ዝውዕል ብዕለት 28. 11. 2015 ኣብ ከተማ ቩፐርታል 3 ታሕሳስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ስንኩላን ካብ ተጸባይነት ናብ ኣፍራይነት ንቐይሮም! ተኻፈልቲ መርሪ ቃንዝኦም ንኹን!...

The Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn claims Al-Shabab is diminishing with Ethiopian support to the Somali government. He also told BBC Africa editor, Mary Harper, that “Ethiopians are satisfied with the system of government in the country...”

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር፡ ንኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ጆሃንስበርግን ከባቢኣን፡ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ተራ ዜጋታት ኣብ መደባት ጥሙር መኸተን ዘተኰረ ሰሚናር ኣካዪዱ። ኣምባሳደር ሳልሕ ኣብ መግለጺኡ፣ ኣብ ሕርሻ፣ ጥዕና፣ ትምህርቲ...

ማሕበር ስንኩላን ጨንፈር ሽወደን፡ ኣታዊኡ ንመማዕበሊ ፕሮጀክትታት ስንኩላን ዝውዕል ብቤት ትምህርቲ ”የልማ ረድ ፎልክ ስኩላን” (Hjälmared Folk Skolan) ዝተዳለወ ባዛር ብምስታፍ፡ ኪኖ ምትሕግጋዝ፡ ኣብ ምምዕባል ዝምድና ህዝብታት ሽወደንን ኤርትራን ከም ዝነጥፍ ገሊጹ...

ኣብዚ ብ 5 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ትምህርቲ ሮበርት-ቦሽ ዝተኻየደ ካብ ሽቱትጋርትን ከባቢኣን ዝተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን መሓዙ ኤርትራ ዝኾኑ ወጻእተኛታትን ዝተረኽብሉ ጽምብል ኣብ ትሕዝትኡን ቁጽሪ ተሳተፍቱን ኣዝዩ ዘሐጉስ ምሸት ኮይኑ ኣምስዩ። ሓላፊ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ጨንፈር...

ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ጀርመን፡ ብ28ን 29ን ሕዳር ኣብ ከተማታት ማንሃይምን ሽቱትጋርትን ኣብ ዘቃንዑዎ ሰሚናራት፡ ”ውሁድ ኤርትራዊ ግሎባዊ መኸተ” ንምድንፋዕ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም። ኣብ’ቲ ሰሚናር፡ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮውሃንስ ወልዱ...

መንግስቲ ኤርትራ ዓለማዊ ዋዒ ንምንካይን ክሊማዊ ለውጢ ንምቊጽጻርን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ብልዑል ተገዳስነት ይሳተፍ ከምዘሎ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ወይዘሮ ሃና ስምኦን ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝጋባእ ዘሎ መበል 21 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓቢራ...

ኣብ ሃገርና ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ሕርሻ፡ ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ ምውዳድ ትሕተ-ቅርጺ፡ ምርግጋጽ ስሉጥነት መጓዓዝያ ምድሪን ምምዕባል ንጥፈታት ዕደናን ንምድራዕ ዘገልግላ 197 ዘመናውያን ማሽነሪ፡ ኣውቶቡሳት፡ መጥፋእቲ ሓዊን ቦጣትን ብ6ን 7ን ታሕሳስ ናብ ሃገር ኣትየን...

ውሁድ ኤርትራዊ ግሎባዊ መኸተ

 |  Friday, 11 December 2015 00:00

ኩሉ’ቲ ብተጻባእትን ሜዲያታቶምን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐርብ ጠቐነን ጸለመን፡ እቲ ቅኑዕ ምስሊ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ። ኩሎም’ቶም ብተደጋጋሚ ዝተኻየዱ ተጻብኦታት፡ ብመኸተ ኤርትራ እናተሳዕሩ፡ ሚዛን ሓይሊ ናብ ረብሓ ኤርትራ ይቕየር ምህላዉ መብርሂ ቀሪቡ። ዕላማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ፡ ሓድነት ህዝባ ዝደርዐት፣ ብሰራዊታ ዝተሓጽረት...

ኣብቲ ኣስታት 250 ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ጉባኤ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ’ታ ሃገር ኣቶ ዮውሃንስ ተኽለሚካኤል ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ምሕያል ማሕበረ-ኮም - ምሕያል ኤርትራውያን ዜጋታት ብምዃኑ፡ ነፍሲ- ወከፍ ዜጋ ኣበርክቶኡ ከዕዝዝ ብምዝኽኻር፡ ጉባኤኛታት ንማሕበረ-ኮሞም...