”ንህዝባዊ ግንባር፡ ብሞያን ቁጠባን ከነሕይሎ፣ ካብ ተጻብኦታት ክንሕልዎ ወትሩ ድልዋት” ክብሉ ኣባላት ህግደፍ ጨንፈር ሽወደን፡ ኣብ ከተማ ዮቶቦሪ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ኣረጋጊጾም።

ካብ መላእ ሽወደን ዝተዋጽኡ ኣባላት 11 ጉጅለታት ህግደፍ ጨንፈር ሽወደን፡ ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር፡ መኸትን ልምዓትን ንመጻኢ መደባቶምን ዝዓለመ ሰፊሕ ናይ ክልተ መዓልታት ዋዕላ ኣካይዶም። ኣብቲ ”ምሕያል ህዝባዊ ግንባር፡ ንንጹር ራእይ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ዋዕላ፡ ኣብ መኽፈቲ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንድናቪያ ኣቶ ዮናስ ማና፡ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሽወደን፡ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሮም፡ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ምሕያልን ምዕዋትን ልኡላውነት ኣብ ምኽባርን ብተወፋይነትን ሓርበኝነትን ከም እተሳተፉ ብምግላጽ፡ ኣብዚ ግዜ ድማ፡ ንቴማ ”ምሕያል ህዝባዊ ግንባር” ኣብ ምትግባር ከም ዝነጥፉ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ኣቶ ዮናስ ምስ’ዚ ኣተኣሳሲሩ፡ ዋዕላ ኣብ ቅንያት ዝኽሪ ምድምሳስ እዚ ናደው ምክያዱ፡ ቅያን ክብርታትን ህዝባዊ ግንባር ወትሩ ተዘካርን ከም መወከስን ኣውራ ደራኺ ሓይልን ዘዘኻኽር ምዃኑ ብምብራህ፡ ነዚ ምርኩስ ብምግባር፡ ዋዕላ ኣብ ኣገደስቲ ዛዕባታት ብምዝታይ፡ ንሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ዝድርዑ፣ ኣብ መኸተን ልምዓትን ዘሳትፉን ኣብ ምምልማል ተረከብቲ ወለዶን ዘተኮሩ ውሳኔታ ከጽድቕን ብዓወት ክዛዘምን ተመንዩ። ብድሕር’ዚ ኣቦ መንበር ጉጅለ ህግደፍ ከተማ ዮቶቦሪ ኣቶ ሃይለ ኣብርሃ፡ ዋዕላ ኣብ ከተማኦም ምክያዱ፡ ሓበን ኣባላትን ነበርትን ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ንጽኑዕ መትከል ህዝባዊ ግንባር ተቐኒትካ ምጒዓዝ፡ ሓድነት፡ ጽንዓትን ዓወትን ዓስቢ ብምዃኖም ወትሩ ስንቆም ከም ዝኾኑን ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ብስም ጉጅልኡ ቃሉ ኣጽኒዑ።

ቀጺሉ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንድናቪያ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ብጻይ ሲራክ ባህልቢ፡ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዝቐረበ መግለጹ ዮሃናን ንዝርዝር መደባት ዋዕላ ኣቕሪቡ። ንሱ ኣስዒቡ፡ ”ዋዕላ ከም ወትሩ፡ ኣብ ጽላል ሓንቲ ሃገርን ውድብ ህዝባዊ ግንባርን ብምጥማርን ንዝሓለፉ ተመክሮታት ምርኩስ ብምግባርን፡ ድኻማትና እነለልየሉን እንእርመሉን፣ ዓወታትን ክብርታትን ህዝባዊ ግንባር ብምዕቃብ፡ ብተወፋይነት እንምርሸሉን ትርጉም ሃገራውነትና እነንጸባርቐሉን እነንስርጸሉን ክኸውን ይግባእ” ድሕሪ ምባል፡ ራእይ ህዝባዊ ግንባር፡ ሓያል፣ ክብርትን ምዕብልትን ኤርትራ ምምስራትን ንወለዶታት ምስግጋርን ብምዃኑ፡ ብተዛማዲ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር፡ ምሕያል መንግስቲ ከም ዝኾነን ኣስሚሩ ጠቒሱ።

ብጻይ ሲራክ ባህልቢ፡ ብፍላይ ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ዘተኮሩ፥ ንመሰረታውያን ሕቶታት ፖለቲካ ዝትንትኑ፣ ምንጻር ራኢ ዝእንፍቱ፣ ኣብ ምሕዳስ ክብርታት ዝሕግዙ፣ ኣብ ምሕያል መኸተ ንተጻብኦታትን ምሕያልን ምስፋሕን ንቕሓት ዝሓቖፈ መሃሪ ኣስተምህሮ ሂቡ። ብጻይ ሲራክ፡ ካብ’ቶም ብቐዳማይ ደረጃ ዝስርዑ፡ ብሞያ ዝተሃንጸ ንቑሕ፡ ውፉይን ብቑዕን መንእሰይ ምፍጣርን ምዕባይ ቁጠባን እቶም መሰረታውያን ራኢ ህዝባዊ ግንባር ምዃኖም ብምጥቃስ፡ ኣብ ከምዚ ዕላማ ወፍሪ ምክያድ፡ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ሓያል ኤርትራዊ ኮም ኣብ ምፍጣር ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ።

ስዒቡ ብመሰረት ዝወጸ መደብ፡ ጽሟቕ ትሕዝቶ ትግባረ መደብ ስራሕ፡ ጎስጓስ ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባርን፡ ንዝምድናታትን ምልውዋጥ ተመክሮን ምምስራት ሓደስቲ ጉጅለታትን፡ ንጥፈታት ኩለንትና ኣባላት፡ ተጻብኦታትን ምድራዕ መኸተን ኣብ ዘተኮሩ ዛዕባታት ዝምልከት፡ ጸብጻብ ጨንፈርን 11 ጉጅለታትን በብወከልተን ቀሪቡ። ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ መንእሰያት ህግደፍ ሽወደን ብጻይ ሰናይ ታረቀ ብወገኑ፡ ሕመረት ህዝባዊ ግንባር መንእሰይ ምዃኑ ብምብራህ፡ ምንቅስቓሶም ምስ ወለዲ፡ ንኡሳን ጨናፍርን ማሕበረ ኮማትን ርክባትን ንጥፈታት ምውርራስ ከም ዘካይድን ንምሕያሉ ሓገዝ ዝምልከቶም ኣካላት ከይፍለዮም ተላብዩ።

ቀጺሉ ቃል ደገፍ ማሕበራት ቀሪቡ። ወኪል ኤርትራዊ ማሕበር ኣብ ሽወደን (ኤማሽ) ብጻይ ቢንያም ምስግና፡ ሓድነት ህዝቢ ምዕቃብ፣ ሽግራት ህዝቢ ኣለሊኻ ምፍታሕ፣ መሰላት ህዝቢ ምሕላውን ምስ መንግስቲ ድልዱል ዝምድና ምፍጣርን ካብ መትከላት ማሕበር ምዃኖም ብምጥቃስ፡ ኤማሽ ሎሚ፡ ኣብ ንጹር ለውጢ ተሰጋጊሩ ምህላዉ ሓቢሩ። ኣቦ መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ሽወደን ኣቶ ምናሴ ዮሴፍ ብግድኡ፡ ምውህሃድ፡ ምምዳብ፡ ምምእካል፡ ምምራሕን መኸተ ንተጻብኦታት፡ ምቋም ሓደስቲ ማሕበረ ኮማትን ካብ ንጥፈታት ሃገራዊ ሽማግለ ምዃኖም ብምስማር፡ ተራ ኣባላት ህግደፍ ኣብ ምዕዋት’ዞም ዕማማት ሓያል ምዃኑ ኣገንዚቡ። ኣደ መንበር ሃማደኤ ጨንፈር ሽወደን ብጸይቲ ዛይድ ዑቕባዝጊን ብጸይቲ ከድጃ ኣሕመድ ካብ ዞባ ኤውሮጳን፡ ንዓወታትን ዋዕለኛታትን ድሕሪ ምምጓስ፡ ሃማደኤ ከም ወትሩ ኣብ ኩሎም ንጥፈታት ህግደፍ ብሓባር ኪሰርሕን እጃሙ ከም ዘበርክትን ብስም ማሕበር ኣረጋጊጸን።

ዋዕላ ኣብ ናይ 2ይ መዓልቲ ርክቡ፡ ኣብ ፈለማ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ዮናስ ማና፡ ንኣሰራርሓ፡ ጸገማት፡ ምዕባለታትን መምርሒታትን ኤምባሲ ኤርትራን ተገልጋሊ ህዝብን ዝምልከት ንዋዕለኛታት መብርሂ ሂቡ። ኣቶ ዮናስ፡ ኣባላት ኤምባሲ ብዘለዎም ዓቕሚ፡ ጠለባት ህዝቢ ኣብ ምምላእ ከም ዝርከቡ ዘርዚሩ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ንኣሰራርሕ መስርሕ ፓስ ፖርትን ሓድሽ ወረቐት መንነትን ከምኡ’ውን ንግቡኣት ዝምልከትን ምስ ሕቶታት ህዝቢ ብምዝማድ ኣብሪሁ።

ኤርትራዊ ምሁር ዶ/ር ሙሴ ምስግና ኣብ ኣጋጣሚ’ቲ ዋዕላ ተረኺቡ፡ ”ንውዳቤታት፡ ጉዕዞን ድኻማትን ብኸመይ ትግምግም” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ሂቡ። ዶ/ር ሙሴ፡ ኣብ መሰረታትን ኣድማዕንትን ንጥፈታት ውዳቤ ቀዳምነት ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ፡ ብሓድነት ዝተወደበ ህዝቢ፡ ዋላ’ውን ኣብ ቀጻሊ ተጻብኦ ይሃሉ፡ ዓወት ናቱ ምዃኑ ገሊጹ። ንኤርትራ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ዶ/ር ሙሴ፡ ኤርትራ፡ ብሃገራዊ ክብርታትን ጸጋታትን ቅርጻን ተበሃጊት ምስ ምዃና፡ ዘመናት ዝሓለፎምን ኣብ ቀጻሊ ተጻብኦታት ምህላዋን ብምጥቃስ፡ ብሳላ ሓድነት ህዝባ ዘትረረት፡ ሰዓሪትን መመሊሳ እትስውድን ኮይና ምውጻኣ ሓቢሩ። ዶ/ር ሙሴ፡ ”ሓበን ዘይብሉ ህዝቢ፡ ክዕወት ኣይክእልን እዩ” ድሕሪ ምባል፡ ተጻብኦታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መጻኢ’ውን ከዕርፉ ከም ዘይክእሉ ብምእማት፡ ከም ወትሩ ሓድነትካ ኣደልዲልካ ንኹሎም እንተታት ድሉው ምዃንን ብጽንዓት ምስራሕን ክብርታትካ ምሕላውን ንሓዋሩ፡ ድልዱል ሃገራዊ ሓይሊ ውሕስነቱን ነባርነቱን ክረጋገጽ ኣተሓሳሲቡ።

ዶ/ር ሙሴ፡ ኣብ ካልእ ንኤርትራውያን ነበርቲ ኣብ ወጻኢ ዘተኮረ፡ ብትካላት ሽወደን ዝተገብረ መጽናዕቲ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝሃቦ መበርሂ፡ ኣብ ሽወደን ዝነብር ኤርትራዊ፡ ብፍረ-ጻዕሩ ዝሃነጾ ሓያል ቁጠባ፡ ምስ ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ደቂ ካልኦት ሃገራት ብምውድዳር፡ ድሕሪ ፊንላድ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝርከብ ብሓበን ብምግላጽ፡ ንዝተረኽበ ዕዉት ተመክሮ ስራሕን ቁጠባን ክብርታቶም ከይነከዩ ኪዕቀቡን ኪሕይሉን ተላብዩ።

ዋዕላ ኣብ መወዳእታ፡ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ውሽጣዊ መምርሒ (ዓንዲ ሕጊ) ጨንፈር ንምኽላስ ርእይቶታትን ሓደስቲ ሓሳባት ለበዋን ተቐቢሉ። ቀጺሉ፡ ንጨንፈር ክመርሑ ካብ ዝተሮቕሑ ሕጹያት፡ 7 ዝኣባላታ ሓዳስ ኣካያዲት ሽማግለ ተመሪጻ። ሓዳስ ኣካያዲት ሽማግለ፡ ንዝተዋህባ ሓላፍነት ብግቡእን ሕድርን ተወፋይነትን ከም እተገልግል፡ ኣብ ቅድሚ’ቶም ዝመርጽዋ ኣባላት ቃል ኣትያ።

ኣብቲ ብብዝሒ መንእሰያትን ልዕሊ 200 ኣባላትን ተወከልቲ ማሕበራን ኮማትን ዝተረኽብዎ ብ25ን 26ን መጋቢት ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ዝተኻየደ ዕዉት ዋዕላ፡ ዝተፈላለዩ ግጥሚታትን መዘናግዒታትን ቀሪቦም። ዋዕለኛታት ኣብ መወዳእታ፡ ”ንህዝባዊ ግንባር፡ ብሞያን ቁጠባን ከነሕይሎ፣ ካብ ተጻብኦታት ክንሕልዎ ወትሩ ድልዋት ኢና” ክብሉ ቃል ብምእታው፡ ኣስተምሮ፡ ትረኻ ታሪኽ፡ ሓድነታዊን ሃገር ጠቀስን ኣኼባታት ኪስርዓሎምን ኪካየደሎምን ጸዊዖም። ኣባላት ማሕበረ ኮምን ሃማደኤን ከተማ ዮተቦሪን፡ ንስለቲ ልዑል ምድላዋቶምን እንግዶቶምን ካብ ዋዕለኛታት ምስጋና ቀሪብሎም።

ገለ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ ዋዕላ ካብ ዝቐረቡ ትንታነታት፥

* ብመሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሃንጸ ኤርትራዊ፡ ክስዕር’ምበር ከቶ ኣይሰዓርን እዩ።
* ህዝባዊ ግንባር፡ ጥዕናን ሓደ ትካል ዩኒቪርሲቲን እዩ።
* ብሳላ ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ ግንባራት ንጸላእቲ መኪተ፣ ንግንባር ስደት ከኣ እምክት ኣለኹ።
* ትርጉማት፥ ዓቕሊ፡ ጽንዓት፡ መኸተ፡ ሓልዮትን ዓወትን ብንጹር፡ ኣብ ስነ-ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ይርከባን ይትግበራን።
* ቃል ህዝባዊ ግንባር፡ ዋላ’ውን መዓልቲ ትወስድ፡ ንጽባሒቱ ከተፍ።

bereinaብርዕና ዜናን ሓበሬታን
ስቶክሆልም 

 
ኣባላት ህግደፍ ጨንፈር ሽወደን - Picture gallery (click here)
 

1 Sep 2016

ብኤርትራዊ ስፖርታዊ ማሕበር ኣብ ዮተቦሪ ዝተጠርነፈት ኣብ 7ይ ዲቪዥን ክትሳተፍ ተመዝጊባ ኣብ ምቕርራብ ትርከብ ዘላ ቦክሪ ጋንታ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዮተቦሪ ትማሊ ቀዳም ዕለት 25 መጋቢት 2017 ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ብዓ ባ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተመሪቓ።

እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብቲ ኣብ ናይ ከተማ ዮተቦሪን ከባቢኡን ዝካየድ ናይ 7ይ ዲቪዥን ሽወደን ዝተመዝገበት ኮይና ብቴክኒክን ኣካላዊ ብቕዓትን ዝደልደሉ ተጻወትቲ ዝሓቖፈት ምልእቲ ጋንታ እያ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ተኻታተልቲ ቀዳማት ንናይ ብቕዓት መምዘኒ ክልተ ምሕዝነታዊ ግጥማት ምስ መዛኑኣ ጋንታታት ገጢማ 4ብ 0ን 6 ብ3 ብዝኾነ ዉጽኢት ብምዕዋት ተስፋ ዘለዋ ጋንታ ምዃና ኣመስኪራ።

ኤርትራዊ ስፖርታዊ ማሕበር ንብዙሓት ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ቆልዑ ተቐቢሉ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምስታፍ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ብምክያድ ንልዕሊ 12 ዓመታት ኣብ ምንጣፍ ዝርከብ እንኮ ስፖርታዊ ጥርናፈ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ዮተቦሪ እዩ።

ቅድሚ ሕጂ በዚ ማሕበር እዚ ተጠርኒፎን ዝነጥፉ ጋንታታት ኤርትራውያን ኣብ ዴንማርክ ኣብ ዳን ካፕ ብምስታፍ ዝነኣድ ዉጽኢት ዘመዝገቡ ኮይኖም ሽሞምን ሽም ሃገሮምን ዘጸዉዑ ናይ ዲያስፖራ ፈለምቲ ጋንታታት ብምዃን ባንዴራ ኤርትራ ምስ መዛኑኣ ሃገራት ክብ ኢላ ከተምበልብል ዝገበሩ ምንባሮም ዝዝከር እዩ።

እዚ ማሕበር እዚ ንኹሎም ግዱሳት ኤርትራውያን ማሕበራትን ፡ ኤርትራውያንን ዉልቀሰባትን ብምትሕብባር ንነዊሕ ዝዓለመ መደባት ብምሕንጻጽ ስፖርታዊ ዉህደት ኤርትራውያን ንምዕባይ ዝነጥፍ ማሕበር እዩ። ብፍላይ እቶም ዘይሕለሉ ኣባላቱ ብገንዘቦምን ንዋቶምን ከምኡ እዉን ጊዜኦም እንዳኣወፈዩ ነዚ ማሕበር እዚ ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ንምብጻሕ ዝጽዕሩ ሞተር ማሕበር ብምዃን ሓላፍነታዊ ተርኦ ዝጻወቱ ዘለዉ ኣማእዘንቲ ሰባት እዮም።

እዛ ናይ ሎሚ ተመራቒት ጋንታና ድማ ንጽባሕ ሰንበት ዕለት 02 ሚያዝያ 2017 ፈላሚ ግጥማ ምስ ኖዲገ ትባሃል ጋንታ ክትገጥም እያ ጽቡቕ ዕድልን ዓወትን ንምነየላ።

ሽማግለ ኤርትራዊ ስፖርታዊ ማሕበር ኣብ ዮተቦሪ

 
ሽማግለ ኤርትራዊ ስፖርታዊ ማሕበር ኣብ ዮተቦሪ - Picture gallery (click here)
 

1 Sep 2016

Prof. Iqbal Jhazbhay, Former South Africa Ambassador to Eritrea, explores the steadfastness of the people and Government of Eritrea, the role of the Eritrean Diaspora, the rich natural resources, Geo-strategic importance, the constructive role on Red Sea & Horn of Africa Region, negative media campaign and animosity from big powers, existing and potential partnership between Eritrea and South Africa. He explains the recent and the past; his personal and the official experience and reflections; the challenges and opportunities during his tenure as South African envoy to Eritrea.

Media

Ms. Christine Umutoni, the UN Resident / Humanitarian Coordinator & UNDP Resident Representative in Eritrea, on a visit to the UK, led a discussion forum hosted by the Embassy of the State of Eritrea to the United Kingdom & Ireland under the theme "Delivering Together for Eritrea’s Development & Self-Reliance". Ms. Umutoni shared her experiences and observations about working with the people and Government of the state of Eritrea in its development policies.

The UN and the Government of the State of Eritrea recently launched the Strategic Partnership Cooperation Framework (SPCF) 2017-2021 which is aligned to the SDGs.

by Eritrea EmbassyMedia

Media

The chairman of the festival coordinating committee, Mr. Muluberhan Berhe, disclosed that the preparations for the 16th Eritrean Festival in UK
has been finalized.

He stated that the preparations for the great event hold a special meaning and that presently committees and sub-committees have been set
up to oversee the preparations that would include Bazaar, cultural and arts exhibitions, seminar by high delegation of the Government of Eritrea,
sports competitions UK level, Horn of Africa Forum, location & decoration of festival, among others.

The preparation took five months and would feature educational, programs including the “Soira” award for exemplary youth from the UK who completed
grade 12, general knowledge competition, innovations as well as other entertainment programs, he further noted.

The festival will be held from 22 to 23 July 2017 in London United Kingdom.

Mr. Muluberhan Berhe, also indicated that the all regions in UK including, Ireland, Scotland will participate in the festival with programs
depicting their respective regional resources and the Eritrean youth from the UK portraying their national and social activities.

The chairman reiterated that thousands Eritrean and friends of Eritrea are expected to participate at the festival and that all the
basic accommodation facilities are put in place.

The Eritrean UK Festival that is conducted every year serves as a platform for Eritrean in United Kingdom to share
experiences and upgrade their innovative and creative skills in addition to reinforcing the national cherished values.

Eritrean Embassy Media

London - 13th March 2017

Afshin Rattansi, Russia Today

 |  Friday, 10 March 2017 00:00

Afshin Rattansi is a British Journalist and author who presents Going Underground on the RT network, formerly known as Russia Today. Previously he worked for the Today program on BBC, CNN International, Bloomberg and Press TV - Afshin shares his thoughts and experience;- He says, Sanctions, psychological warfare, propaganda, funding of its opposition, support for often hostile neighbors – the West has tried everything to break Eritrea. But here it is, undefeated and proud, marching forward. Some call it the “African Cuba”, or it could also be named the “African Vietnam”, but the truth is that Eritrea is like no other country on Earth, and it is happy to remain as such, unique.

Media

Inspirational women to remember:- ALICE UKOKO

 |  Tuesday, 07 March 2017 00:00

The Embassy of the State of Eritrea to the United Kingdom & Ireland wishes to convey its sincerest condolences to the family of the life-long friend of Eritrea, Alice Ukoko.

Alice passed away in a London hospital. This is a great loss for the world, She founded Women of Africa in September 1994 to provide a platform for African women to lobby and engage in the political efforts.

“I give myself to the service of others guided by my life experiences. As I recognize my life experiences in what others are going through my philosophy is that there is no need for them to suffer what I have already suffered. My life experiences are showcased by the achievements and on-going activities of the Women Of Africa created in 1993 as Women Of Nigeria International (WONI). My hope is that since I have been through these challenges there is no need for others to go through them.

Growing up in the Delta of Nigeria where I was born I experienced the short comings of being an African girl in a culture still developing and traditions in urgent need of modernisation. Where necessary I try to educate the world on African tradition with the hope that Africans can modernise them in time.” Alice Ukoko

Rest in Peace!

Media

International Women's Day celebrated across

 |  Monday, 06 March 2017 00:00

United Kingdom

On Saturday 4th March 2017, Eritrean women in Manchester and Nottingham (showed their solidarity) celebrated the International Women Day in a variety of cultural activities, music poetry and other presentations. " Women: Guarantors of Sovereignty and Development" became the resounding message of the moment in all the celebrations conducted.

The celebrations in, Nottingham and Manchester portray the great admiration and respect all Eritreans have for their gallant mothers and sisters.

The celebrations in Manchester began with a moment of silence in remembrance of those who gave their lives for Eritrea's freedom. Following that, Mrs. Segen Abraham, Chair person of NUEW- Manchester Branch welcomed everyone and presented the official NUEW statement on the occasion.

Representative of National Associations also congratulated the Eritrean women for all the hard works and outlined the many achievements made and challenges faced by the Eritrean women in the struggle to build a new nation based on equality and progress.

Speaking at the celebration in which invited guests and hundreds of citizens took part, Mr. Saleh Abdella, 1st Secretary, Head of Administration & Finance, Embassy of the State of Eritrea to UK & Ireland, highlighted the unparalleled contribution and heroism manifested by the Eritrean women in achieving the independence of the country, national development and safeguarding the nation's sovereignty. He also congratulated the NUEW for its decisive role in building a new Eritrea leading based on gender equality.

Mr. Saleh Abdella, further explained the special importance of this year's International Women's Day as it is being held at a time when Eritrean nationals inside the country and abroad have demonstrated their unity, resolve and determination, taking concerted action through strengthening their organizational basis and capacity in a bid to render the hostilities against Eritrea a further blow.
Also at the celebrations held in Manchester, members of the NUEW branch asserted that the Day plays significant role in assessing the achievements and the challenges of the struggle waged by women to ensure their rights and roles in the Eritrean society. On the occasion veteran founders of the NUEWs used this celebration to pass on the torch to Eritrea's new generation of women as a symbol of the need to transfer the basic values as cultural heritage.

Poetry, with music by Eritrean artists entertained the guests all night.

Eritrea Embassy Media

COLOR YOU SUCCESS - Standing tall, never going down!

 |  Saturday, 04 March 2017 00:00

Eritrea’s youth have contributed enormously and sacrificed much for Eritrea’s development. This piece is about their contribution and stamina. The Eritrean Defense Forces...

Media

26th Eritrea Independence Anniversary London UK

 |  Wednesday, 01 March 2017 00:00

Extensive preparations are already underway in London UK for the celebration of Eritrea 26th Independence Day anniversary.
As preparations for the grand 26th Independence...

Play free online poker have fun and develop your poker skills and win real money