ሻዕብያ

 |  Friday, 14 February 2014 22:24
ኤርትራዊ ዲካ እንታይ'ዩ እምነትካ ካበየኖት ፍጥረት ኢካ ተባሂለ ተዝሕተት ከምሰብ ሻዕብያ'ዩ እምነተይ ኣላህን ኣምላክን ኣይፈልን ኣብዓራግ ብሊቃት ፋሕ ማሂመት ኣብማራት መረብ'ዩ ደገሰላመይ ብንቅሓት ሻዕብያ ኣብ ኣዳብር ዓደይ ምስ ነቃሕኩ ምስገበርክዎ እምነተይ ተሓቲተ ከምዝክተል ትእዛዛቱ ተባሂለ…

ኣስመራ

 |  Thursday, 13 February 2014 19:58
ውግእ ምስጀምረ ሰዓት ዓሰርተ ረፍዲ ኣለው ሃለው ኣውሊዕ ዕርዲ ኩሉክም ኣብመስመር ምስበለ ዕዲ ዝብል ዘሎ ምስተሳለጠ እቲቀዳማይ ቅዲ ኩሎም ሃለው ኢሎም ኣብመስመር ቀጻሊ ትእዛዝ ሰሚዕካ ንምብራር ዕዲ ክሳራታትኩም ሓብሩና ውጋኣትኩም ስዋኣትኩም ከይጸልመተ ክንቅጽል ኢና ኣጻፍፉ…

ውጉእ ናይ ስነኣእምሮ

 |  Tuesday, 11 February 2014 14:58
ኣብኩናት ስነኣእምሮ ዝተወጋእኩም ኣብ ጫውጫውታ ቀላይ ዝሓንበስኩም ኩሉ ተጸንቂቁ መዋግኢ ጣያይትኩም ርእስካ እንተተወቂዕካ በዚ ናይጥፍኣት ኩናት ከም ባካሮ ነዛ ታሪክ ዝሓዘለት ባንደራ ጽንዓት ኣይ ባንደራናን እያ ትብል ትኣቱ ናብመዓት ስለዚ ናይጥፋትና ቶክሲ ካብ ሲማኖፍ ክሳብ…

ንመስገደለት መስዋእቲ

 |  Tuesday, 11 February 2014 14:58
መስዋእቲ ክትፈልጥ ኣብ ታሪኽና እሞ ተዓዘብ ኣፍጥጥ ነዊሕ ዝጥምት የዔንቲጸበባ ዝትርብዕ ትእምርቲ ራህዋ ዝሓስብ የእምሮ ብራኢ ዝተንድቀ የእምሮ መሪር ጋሃነም ጸላም ጸበባ መከራ ኣብሲኦል ክትፋለም መሪር ክረምቲ ህሮርማ ሓጋይ ሕገተፈጥሮ ዘይጻወሮ ራኣይ ከንግስ ንራህዋ ሰላም…

ፈንቅል ገዛእቲ ዝነቅል

 |  Saturday, 08 February 2014 22:12
ሕንቅልሕንቅሊተይ እንተይሎምካ ትብል ሰናቢተይ ፈንቅል እንተልካ ናጽነት ቅጅል ትብለካ ጭርጭር ዓበደ ኣይኮነን ናይሽደን እዩ እቲ ናይባሓቂ መከራ ዘብንን ስርሒቱስ የንቃዕርር እምበር ዘይደንን ኣብ 9 የካቲት ናደው ዘግዓረ ብጾቱ እዩ ከፊሉ ኣብነዋሕቲ ዓመታት እናጠዓሞ ዕረ ዋኒን…

ፈንቅል

 |  Friday, 07 February 2014 13:32
ስርሒት ፈንቅል ሰምዩ መጽናዕቱ ኣጻፊፉ ሰለስተ ኣንፈት መጥቃዕቲ ኣብሐደ ለይቲ ውግእ ዓድዕለ ምስወደኣ ከየርከበ ማኣልቲ ገለ ክፋል ንደንጎሎ ገለ ክፋል ንውሽጢ ባጽዕ ኣብ ዓረዛ ምስ ደገሞም መትሓዚ ሲኢኖምሉ ነቲ ባርዕ ግን ዝጠፍእ ባርዕ ኣይኣጎደን ሽደን…

Page 8 of 8

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/u/u2552602/www/alenalki.com/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209