LATEST NEWS

ሓገዝ ንስንኩላን ንጉዕዞ ድሉው ኮይኑ

ሓገዝ ንስንኩላን ንጉዕዞ ድሉው ኮይኑ

Published: November-27-2015

November-27-2015

ሃገራዊ ማሕበር ስንክላን ኤርትራ ጨንፈር ሽቱትጋርት ዝተፈላለየ ንብረት ዝመልኣ 6 ኮንተይነራት ንጉዕዞ ድልዋት ጌሩ። እዘን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ዝተኣከበ ንብረት ዝመልኣ ኮንተይነራት መነባብሮ ስንኩላን ኣብ ምቅላልን ስራሕ ብምፍጣር ኣታዊታቶም ዘደንፍዕ ከም ብሽግለታታት፣ ፈ...

ሃገራዊ ማሕበር ስንክላን ኤርትራ ጨንፈር ሽቱትጋርት ዝተፈላለየ ንብረት ዝመልኣ 6 ኮንተይነራት ንጉዕዞ ድልዋት ጌሩ። እዘን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ዝተኣከበ ንብረት ዝመልኣ ኮንተይነራት መነባብሮ ስንኩላን ኣብ ምቅላልን ስራሕ ብምፍጣር ኣታዊታ...

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ብምሕላፍ ተዛዚሙ

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ብምሕላፍ ተዛዚሙ

Published: November-23-2015

November-23-2015

ብ19 ሕዳር ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ዝተኸፍተ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ትማሊ ቅድሚ ቐትሪ ቀጺሉ ድሕሪ ምውዓል፡ ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ብምሕላፍ ተዛዚሙ። ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ናይ 19 ሕዳር ምሸት ርክቡ፡ ንኣህጉራዊ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝን ብደረጃ ሃገር ዝካየዱ ዝተ...

ብ19 ሕዳር ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ዝተኸፍተ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ትማሊ ቅድሚ ቐትሪ ቀጺሉ ድሕሪ ምውዓል፡ ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ብምሕላፍ ተዛዚሙ። ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ናይ 19 ሕዳር ምሸት ርክቡ፡ ንኣህጉራዊ ልምዓታዊ...

መዓልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ተዘኪራ

መዓልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ተዘኪራ

Published: November-23-2015

November-23-2015

ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምምስራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ኤርትራ ብ12 ሕዳር ተጸንቢሉ። ኣብ'ቲ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽቡሉ ጽንብል፡ ተጸዋዒት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ኣወሃሃዲት ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ኤርትራ ሚስ ክሪስቲን ኡሙቶኒ፡ መልእኽቲ ዋና ጸሓፊ ...

ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምምስራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ኤርትራ ብ12 ሕዳር ተጸንቢሉ። ኣብ'ቲ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽቡሉ ጽንብል፡ ተጸዋዒት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ኣወሃሃዲት ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ኤርትራ ሚስ ክሪስ...

ኣባላት ህግደፍ ኣብ ደቡብ ጀርመን፡ ሓድሽ መደባት ስራሕ ወጢኖም

November-23-2015

ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣብ ደቡብ ጀርመን፡ ብ14 ሕዳር ኣብ ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዘቃንዑዎ ኣኼባ፡ ንጥፈታቶም ብምግምጋም ሓድሽ መደባት ስራሕ ወጢኖም። ...

Condolence message to the Government and People of the Republic of France

November-22-2015

President Isaiss Afeworki, has sent a condolence message to the Government and People of the Republic of France, following the distressing news of coo...

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ይካየድ ኣሎ

November-21-2015

ብዝቐረበ ሓበሬታ መሰረት፡ ኣብ 2014፡ ካብ ሃገራዊ ጠለብ ዝዛይድ ምህርቲ ዝተሓፍሰ ክኸውን እንከሎ፡ ዝናብ ኣዝመራን ክራማትን 2015 ብዓቐኑን ዝርጋሐኡን ዘዕግብ ብዘይምንባሩ፡ ምህርቲ 2015 ምስ ዝሓለፈ ዓመት... ...

ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ደቂ- ኣንስትዮ ንምውጋድ ክካየድ ዝቐነየ ንጥፈታት ተዛዚሙ

November-20-2015

ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ኣባላት ማሕበርን ዕደመ ዝተገብረሎም ሰበ-ስልጣን መንግስትን ስ/ ዮናታን የዕብዮ ግንባርን ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ማእከል... ...

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ፡ ኣብ ዋዕላ ፍልሰት ደቂ ሰብ

November-20-2015

ንዓሰርተታት ዓመታት፡ ጉዳይ ፍልሰት ደቂ ሰብ ኣብ ሓባራዊ ኣጀንዳ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ጎሊሑ እዩ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን’ዚ ግን፡ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዘየላቡ ስምዒትን ቅርቡነትን ኣሎ። ምኽንያቱ፡ ነዚ መሰረታው...

ኤርትራውያን ነበርቲ ዮቶቦሪ - ሽወደን፡ ዓውደ-ዘተ ኣቃኒዖም

November-18-2015

ኤርትራዊያን ነበርቲ ከተማ ዮቶቦሪን ከባቢኣን - ሽወደን፡ መረዳእታኦም ኣብ ህልው ኩነታት ሃገሮም ብምስፋሕ፡ ሃገራዊ መደባት ብንቕሓት ንምትግባር ከምዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም። ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ፡ “ቅኒት ውሁድ... ...

//CATEGORIES

ARTICLES ጽሑፋት

“ትምህርትን ምሕረትን ሒዝና ንዓድና ንምለስ ኣለና”

“ትምህርትን ምሕረትን ሒዝና ንዓድና ንምለስ ኣለና”

ሞት ሓደ ካብ’ቶም ዘይተርፉ ዕጫ ወዲ ሰብ እዩ። ሞት መዓስን ኣበይን ከም ዘጋጥም ስለ ዘይፍለጥ ድማ፡ ዝበዝሐ እዋን ልዕሊ ሞት፡ ኣማውታ ናይ ሰባት ክገርመና ይኽእል’ዩ። ኣባል 26 ሃገራዊ ኣገልግሎት ብንያም መሓሪ ብዕለት 4/8/2015 ሰዓት 8፡30 ኣብ ኣስመራ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣሃ...

Refugees as Weapons in a Propaganda War

In the wake of the horrific terror attacks in Paris, world attention will once again be focused on the issue of refugees entering Europe. While much o...

ኣወል’ያ - ተፈደሉ

ምስ ነብርን መፍለስን፡ ምስ ጤለ በዱን ቅንፍዝን፡ ምስ ደርሁ በረኻን ኣህባይን ምቕናይ ዝብርሃኪ እንተኾይኑ፡ ያላ ተበገሲ። ቀብሪ ጥልያንን ዕርዲ ጥልያንን ከኣ መርኣኹኺ። እንተደለኺ ምስ ሩባ ባርካ፡ እንተደለኺ ምስ ኣወል ክሳብ በረካ፡ እ...

ኣንክል ቶም

ኣንክል ቶም ዝበሃል ጸሊም ኣሜሪካዊ ብግዜ ባርነት በቶም ጸዓዱ ክፍቶ ኢሉ፥ ነቶም ጸለምቲ ኣሕዋቱ ናብቶም ጸዓዱ ቀሪቡ ብሕቡእ ዝሕሱ ዝነበረ ጸሊም’ዩ። ሎሚ ውን ኣብ መንጎና ቀንዲ’ኳ ድኣ ኣብ ሆላንድ ከም ኣንክል ቶም ኮይኖም ኣብ ኣባላት...

PRESS RELEASE

UNSC Action that undermines its own legal authority

UNSC Action that undermines its own legal authority

In a resolution adopted today, the UN Security Council has sadly decided to maintain yet for another year the unwarranted sanctions that were originally imposed against Eritrea on ...

Canada receives new Eritrean consul general

September 25, 2015 - Toronto, Ontario - Eritrea's new Consul General in Canada, Mr. Teumezghi TesfaTirfe, was officially welcomed by the Department of...

11th YPFDJ Euro Conference in Germany 2nd - 6th April 2015

The Young People’s Front for Democracy & Justice (YPFDJ) - an Eritrean youth organisation in the diaspora - will be holding its annual conference from...

Svensk-Eritreaner firar självständighetsdag den 24 maj 2014

Staten Eritrea och dess folk och eritreaner världen över firar sin 21:a själv-ständighetsdag med ståt och pompa den 24 maj 2014. Så gör också nästan 3...

SPORTS ስፖርት

ስፖርታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ስካንዲናቪያ

ስፖርታዊ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ስካንዲናቪያ

ኣዋሃሃዲት ሽማግለ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ስካንዲናቪያ መበል 25 ብሩራዊ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ምኽንያት ብምግባር ኣብ 2016 ዓ.ም. ድሙቕ ፌስቲቫል ስፖርት ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ስቶክሆልም ክካየድ ምዃኑ ብወግዒ የበስር። ነዚ ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚ... ...

Add Your Opinions on FIFA Player & Coach of the year along with Eri-International sports

For the past two years Eri-International sports has been honored to vote as part of the journalist vote for the player of the year as well as the coac...

A Splendid Year (2015) for Red Sea Camel Henok Goitom of AIK Stockholm.

Eri-International sports has been writing about Henok Goitom for years and have followed his career through connections with people as well as online....

ረድ ሲ ካመልስ (RED SEA CAMAELS) ኣብ ሓድሽ መድረኽ

ኤርትራዊ ማለት፡ ኤርትራ እትጠልቦ ምፍጻም እዩ! ስፖርት ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዕድመ ከም ዘለዎ፡ ሓተታ ዘየድልዮ ሓቂ እዩ። ብቑዓት ስፖርተኛታት ፈርዮም፡ ኣብ ዝተወዳደርዎ ዓውደ ስፖርት፡ ሃገራዊ፡ ኣህጒራዊን ዓለም ለኻውን ዓወታት ብምጒንጻፍ...

LYRICS ግጥምታት

ድምጺ ስልኪ ኣልቦ

ድምጺ ስልኪ ኣልቦ

ስዕረት ዝቅበል ዝተሳዕረ ዛሕሊ ዝስምዖ ዝቆረረ ንምቆትና ዘቃመተ ዘንቃዕረረ ተንኮል ዝኣመተ ኣብልዕለና ዝገረረ ኣይጥዕሞን'ዩ ክስዕቦ'ዩ ዝመረረ ተዋጊእና ሲዕርናዮም ዓዶም ኣብጺሕናዮም ተመሊሶም መጺኦም ሓድነት ሓይልና ኣርኢናዮም ሓሶት ወሲኮም ጸለመ ተዓጢቆም ናኣሜርካ ከዲሞም ከዳዲሞም...

ናቅፋ

ኣየ መገዲ መገዲ ሓቂኣየ ውሳነ መስታ በርቂትሕባእ ትግብት ብዘይ ኣሳሕዮንሚልዮናት ትሓብኦ ትደብዮንሕጊ ትጸልኦ ካብመንፈስካ ትኣልዮነውሪ'ዩ ነውሪ ሕጂ ጉየ ኣረክቦ ገንዘብ ኩሉ ግዝየ ናይህዝቢ ህዝቢ ይግልገለሉ ቡኡ ይዓቢብስራሕ ትረክቦ ብ...

ህዝብን ሻዕብያን

ሕልናን እምነትን ዝገደፈ ሓድጊ ጽንዓትን ምጽማምን ዘበራብር ባህጊ ህዝብን ሻዕብያን ከምሰርብን ደበናን ታሪክናስ መቀጸልታ ኣለዎ ከም በርቅን ነጎዳን ዝመላለስ ክቢ ብራከ ዝውስክ ዝወራረስ ጽንዓት ጸላእቱ ዘምክክ ...

እታ ናይ ኩላትና ንኹላትና! ዝጽንዏት ማሕላ!

እታ ማሕላ: ንሳ እያ ሓንቲ ካብ ኩሉ: ዝጸንዐት ጽንዕቲ ንሳ'ያ ማሕላ: ሓድጊ ሰማእቲ! ኣብ'ቲ ናይ ክሕደት: ዝጸንከረ እዋን ጸላኢና'ውን ዝፈልጦ: ከለና ህያውያን ምንባርና ዝኸሓደ: ናይ ሽርሒ ጠቢባን! ...

LATEST NEWS

ሓገዝ ንስንኩላን ንጉዕዞ ድሉው ኮይኑ

ሓገዝ ንስንኩላን ንጉዕዞ ድሉው ኮይኑ

ሃገራዊ ማሕበር ስንክላን ኤርትራ ጨንፈር ሽቱትጋርት ዝተፈላለየ ንብረት ዝመልኣ 6 ኮንተይነራት ንጉዕዞ ድልዋት ጌሩ። እዘን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ዝተኣከበ ንብረት ዝመልኣ ኮንተይነራት መነባብሮ ስንኩላን ኣብ ምቅላልን ስራሕ ብምፍጣር ኣታዊታቶም ዘደንፍዕ ከም ብሽግለታታት፣ ፈ...

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ብምሕላፍ ተዛዚሙ

ብ19 ሕዳር ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ዝተኸፍተ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ትማሊ ቅድሚ ቐትሪ ቀጺሉ ድሕሪ ምውዓል፡ ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ብምሕላፍ ተዛዚሙ። ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ናይ 19 ሕዳር ምሸት ርክቡ፡ ንኣህጉራዊ ...

መዓልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ተዘኪራ

ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምምስራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ኤርትራ ብ12 ሕዳር ተጸንቢሉ። ኣብ'ቲ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽቡሉ ጽንብል፡ ተጸዋዒት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ኣወሃሃዲት ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ኤርት...

ኣባላት ህግደፍ ኣብ ደቡብ ጀርመን፡ ሓድሽ መደባት ስራሕ ወጢኖም

ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣብ ደቡብ ጀርመን፡ ብ14 ሕዳር ኣብ ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዘቃንዑዎ ኣኼባ፡ ንጥፈታቶም ብምግምጋም ሓድሽ መደባት ስራሕ ወጢኖም። ...

DIMTZI ኤርትራውያን

RADIO የተቦሪ

ADS SLIDER

SUBSCRIBE E-NEWS

E-News Delivery